Διοικηση Συντεχνιας

H Συντεχνία διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 1. Πρόεδρος: Πρόδρομος Χριστοφή, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 2. Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Κυριάκου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων / Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

 3. Γραμματέας: Νικόλας Παναγίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων / Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

 4. Βοηθός Γραμματέας: Κυριάκος Κίτσιος, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας / Υπηρεσία Ενέργειας.

 5. Ταμίας: Ελευθερία Σωφρονίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων/ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

 6. Βοηθός Ταμίας: Μάριος Λύωνας, Λογιστής, Γενικό Λογιστήριο.

 7. Διοικητικός Σύμβουλος - Μέλος: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων / Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

 8. Διοικητικός Σύμβουλος - Μέλος: Γιώργος Μαλτέζος, Δεσμοφύλακας, Τμήμα Φυλακών.

 9. Διοικητικός Σύμβουλος - Μέλος: Ελευθέριος Ελευθερίου, Διοικητικός Λειτουργός, Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση.

 10. Διοικητικός Σύμβουλος - Μέλος: Ευγενία Ευσταθίου, Φαρμακοποιός, Γραφείο Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ.

 11. Διοικητικός Σύμβουλος - Μέλος: Νίκος Λοϊζίδης, Αστυνομικός, Αστυνομία Κύπρου.